Thông tin tuyển sinh

  • Tác giả

  • Ngày đăng 16:23 , 20/09/2020

Từ ngày 20 tháng 9 năm 2020, Trung tâm Hudson tiếp tục khai giảng các lớp Tiếng Anh HI Pre IELTS, IELTS dành cho học sinh THCS và THPT.