Lịch học

  • Tác giả

  • Ngày đăng 16:44 , 20/09/2020

Lịch học tại Trung tâm Hudson:

- Từ thứ Hai đến thứ Bẩy hàng tuần: Từ 17h00 đến 19h00 và từ 19h00 đến 21h00.

- Chủ nhật hàng tuần: Từ 8h30 đến 19h00.

* Lưu ý: Thời khóa biểu chi tiết xin mời xem tại mục Tài liệu -> Văn bản của Trung tâm.